LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

XÂY DỰNG WIN TWO WIN

Chuyên thiết kế thi công Fit-out, Furniture công trình dân dụng và công nghiệp

HÓA CHẤT WIN TWO WIN

Thương mại/ Trade: Material Ceramic, Material Plastic, Chemical

ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUẢN LÝ WIN TWO WIN

Đào tạo & Tư vấn/ Training & Consultant: Internal control, Internal Audit, Risk Management, ISO, Lean Enterpise, TQM, QM, QS/QA/QC, BSC, KPI

previous arrow
next arrow
Shadow

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

KIEM TRUC HE THONG QUAN TRI HIEN DAI THEO THÔNG LE VA CHUAN QUOC TE
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ iIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
ĐOI MOI CHIEN LUOC CHUAN QUOC TE GInI
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
Lean Enterprise
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
KIEM TRUC HE THONG QUAN TRI HIEN DAI THEO THÔNG LE VA CHUAN QUOC TE
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
ĐOI MOI CHIEN LUOC CHUAN QUOC TE GInI
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEAN ENTERPRISE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
NHOM KIINH INOX
KET CAU
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Nhom Kinh
KET CAU
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
Hoan thien-Noi that
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

VỀ CHÚNG TÔI

  • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Win Two Win được thành lập nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những sản phẩm và dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, thc tiễn và chất lượng cao giúp các doanh nghiệp nâng tầm và nâng cao năng lực cạnh tranh theo thông lệ quốc tế. Win Two Win cam kết mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng với Slogan “Nguồn Lực Thối Thiểu, Hiệu Quả Tối Đa”
  • Trong nhng năm qua, Win Two Win đã thc hiện nhiều dự án cho nhiều tổ chc và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước
  • Win Two Win tự hào có một đi nnhân sự chuyên nghiệp, được đào tạo và đạt chuẩn quc tế. Đã được tiếp cận và làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước theo thông lệ quốc tế. Đã trãi qua các vị trí qun lý cấp cao ở các doanh nghip, đng thi có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án, các sản phẩm-dịch vụ theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế./

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

GHÉ THĂM CHÚNG TÔI