FRIT ĐẶC BIỆT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ứng dụng của Frit đặc biệt:
Các sản phẩm Frit đặc biệt được sử dụng làm men in hiệu ứng đặc biệt như Luster, Chìm, Trắng đục cho sản phẩm gạch ỐP & Lát phù hợp cho công nghệ nung nhanh 1 lần và 2 lần.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

WPFH-701

WLT-09

WBPO-13

SiO2

<50

<50

<60

AL2O3

<15

<12

<10

K2O

<5

<5

<4

Na2O

<5

<3

<3

CaO

<6

<10

<10

MgO

<2

<3

<6

BaO

ZnO

<12

B2O3

<4

<4

<3

TiO2

<12

ZrO2

<10

<7

<20

Fe2O3

<10

PbO

<8

<0.001

<0.001

Hệ số giãn nỡ nhiệt COE ( 3α x10-7K-1)

82

68

67

ỨNG DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO FRIT ĐẶC BIỆT

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Tỉ lệ Frit/ Cao lanh

Sót sàng 325 mesh (g/100ml)

Nhiệt độ nung(OC)

Chu kỳ nung(phút)

GHI CHÚ

WPHF-701

94/6

<0.1

1120-1135

35-50

MEN IN CHÌM

96/4

<0.1

1140-1160

35-50

WLT-9

94/6

<0.1

1120-1135

35-50

MEN IN LUSTER

96/4

<0.1

1140-1160

35-50

WPBO-13

100/0

<0.1

1125-1140

35-50

MEN IN ĐỤC

    

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Slider